Logo

ОС Монтана: дисциплинарни наказания

14/10/2022 (ОС Монтана)
 

 Решение на ДК от 13.10.2022 год.

"А" ОФГ

1.Иван Петров Терзийски - ФК "Вършец 2012" гр. Вършец - Чл.22, ал.2, б."г"- 3 срещи ССП.
 
2.Александър Кирилов Тодоров - ФК "Дунав-Цибър" с. Д.Цибър - Чл.22, ал. 2, б."г" - 3 срещи ССП.
3.Александър Кирилов Тодоров - ФК "Дунав-Цибър" с. Д.Цибър - Чл.22, ал.2, б."е" - 5 срещи ССП.
ПО ДОКЛАД:
ФК "Дунав-Цибър" с.Д.Цибър - Чл.37, ал.1, т.1, б."Б", предл. 4 - имуществена санкция в размер на 312.50 лв. и лишаване от домакинство за  1 /една/ среща.
ФК "Дунав-Цибър" с.Д.Цибър - Чл.37, ал.1, т.1,б."В" предл.2 -имуществена санкция в размер на 125 лв.

Още новини от ОС Монтана
  • Архив
www.bionat.bg