Logo

ЗС Велико Търново // ОС Монтана

ОС Монтана: дисциплинарни наказания

14/10/2022 (ОС Монтана)
 

 Решение на ДК от 13.10.2022 год.

"А" ОФГ

1.Иван Петров Терзийски - ФК "Вършец 2012" гр. Вършец - Чл.22, ал.2, б."г"- 3 срещи ССП.
 
2.Александър Кирилов Тодоров - ФК "Дунав-Цибър" с. Д.Цибър - Чл.22, ал. 2, б."г" - 3 срещи ССП.
3.Александър Кирилов Тодоров - ФК "Дунав-Цибър" с. Д.Цибър - Чл.22, ал.2, б."е" - 5 срещи ССП.
ПО ДОКЛАД:
ФК "Дунав-Цибър" с.Д.Цибър - Чл.37, ал.1, т.1, б."Б", предл. 4 - имуществена санкция в размер на 312.50 лв. и лишаване от домакинство за  1 /една/ среща.
ФК "Дунав-Цибър" с.Д.Цибър - Чл.37, ал.1, т.1,б."В" предл.2 -имуществена санкция в размер на 125 лв.
Още новини от ОС Монтана

дисциплинарни наказания

16/09/2022
Решение на ДК от 15.09.2022 г.
"А" ОФГ - 1 кръг
1.Сашо Людмилов Димитров - ФК "Ботев - Кобиляк" с. Кобиляк - Чл.22, ал.2, б "а" - 1 среща ССП.

съобщение на ОС на БФС Монтана

25/08/2022
ОС на БФС Монтана съобщава:
На 01.09.2022 г. от 18.00 ч. в х-л Монтана ще се проведе лекция за съдии и делегати обслужващи областното първенство в Монтана - сезон 2022/2023 г., след което ще се проведе изпита по теория. На 02.09.2022 г. от 19.00 ч. на стадион "Огоста" ще се проведе изпита по...

Съобщение на ОС на БФС Монтана

25/07/2022
ОТНОСНО: Одобряване на нови ФК за членове на БФС.

Всички клубове, желаещи да бъдат одобрени за членове на БФС, трябва да подадат молби в ОС на БФС Монтана, съгласно чл.21 от Устава на БФС, преди започване на спортно - състезателната 2022/2023 година, най-късно до 31.07.2022 г.
  • Архив
www.bionat.bg